MENU

Kim Ketel

Wajong Talenten

armoede
eenzaamheid

Zorg om Werk

Sommige mensen hebben moeite met het vinden en behouden van een baan. Dit gaat veel verder dan alleen het fysiek komen opdagen op de werkplek: vaak hebben de mensen meer problemen. Denk aan financiën, schuldafbetaling, huisvesting, thuisbegeleiding, netwerken en het gebrek aan zelfvertrouwen. Zorg om Werk is een zevenmaandentraject waarin de mens centraal staat en wordt begeleid in al deze randzaken, die allemaal even belangrijk zijn bij het vinden van een stabiele plek in de maatschappij.