MENU

Marco Peters

VitaalNed

armoede
gezondheid

Groningen Positief Gezond

Een traject van twaalf maanden, bestaande uit zes groepsbijeenkomsten en vijftien individuele coachsessies moet mensen met een lage Sociaal-Economische Status (SES) de regie teruggeven over hun eigen gezondheid. En dat behelst veel meer dan alleen ‘het ontbreken van ziekte’. Groningen Positief Gezond is een preventief programma, waarbij idealiter in de huidige WIJ-teams een leefstijlcoach wordt opgenomen. Deze fungeert als vraagbaak, coach en doorverwijzer. Allemaal onder het motto: Eerst kijken wat je zelf kan, dán pas hulp inschakelen.