MENU

Ruben Deddens

SecGroen

Vergroenende verduurzaming in beeld

Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan beïnvloeden ons dagelijks leven. Verharde oppervlaktes in een stad zorgen er onder andere voor dat de warmte wordt vastgehouden en hemelwater moeilijk afgevoerd kan worden. SecGroen wil dit, in samenwerking met bewoners, actief aanpakken door het organiseren van wijkvergroeningsevenementen. Een augmented reality app brengt de mogelijkheden voor particuliere percelen helder in beeld en laat zien hoe er bijgedragen kan worden aan een duurzame en toekomstbestendige stedelijke omgeving.