MENU

Renny Bos

Perpectief

eenzaamheid
gezondheid

Lotgenotengroep Verlies & Rouw voor studenten

Als je een dierbare verliest, heeft dit grote gevolgen. Voor je omgeving, voor je familie, vrienden, collega’s… Ook je werk of studie heeft eronder te lijden. Voor studenten kan het extra moeilijk zijn hulp te vinden, omdat het studentenleven al onder zo veel druk staat en erover praten niet vanzelfsprekend is. Het kan heel fijn zijn met lotgenoten te praten over het verlies en zo steun te vinden. Ook maakt dit het makkelijker de studie uiteindelijk tot een goed einde te brengen.