MENU

Marlon Connor

Marlon Connor Holding B.V.

eenzaamheid
gezondheid

Move together

Er wordt nog steeds veel te weinig bewogen. Het gevolg? Grotere kans op ziektes. Gebrek aan tijd, geld en commitment zijn hiervan de meest genoemde oorzaken. Move Together pakt deze aan: medische problemen, weinig budget of weinig mogelijkheden behoren dan tot het verleden, want bewegen moet voor iederéén mogelijk zijn.

Via WIJ-teams, scholen, gezondheidsinstanties, vrienden, familie, leden van sportclubs en studenten worden gratis health-pakketten uitgereikt aan wie dit nodig hebben. Ook worden gratis work-outs georganiseerd, om men te inspireren actief en gezond in het leven te staan en hierin uiteindelijk zelfredzaam te worden. Wie zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, kan immers meer ondernemen en zal automatisch meer gaan doen. Let’s move together!