MENU

Leanne Nieuwenhuis

ROER

Aan het ROER!

Met de wet op passend onderwijs is het aantal kinderen met gedragsproblemen per klas toegenomen. De druk op leerling en leraar wordt hierdoor groter. Leerkrachten leren gedragsproblemen in de klas aan te pakken door stimuleren en corrigeren, wat bij leerlingen met ernstige gedragsproblemen niet altijd het gewenste effect heeft. ROER biedt professionals in het onderwijs een methode om zelfregulatie bij deze groep leerlingen te helpen ontwikkelen waardoor gedragsproblemen afnemen. De leerkracht staat aan het roer! De leerling komt weer tot leren.