MENU

Blog

De Heilige Graal van het impact meten

Spoiler: die bestaat niet.

Door Floor Kuipers

Toen ik een paar weken geleden voor het eerst mijn workshop Impact Meten gaf aan de deelnemers van de Groningse Ondernemers Challenge, leerde ik meer van de deelnemers dan zij van mij. Was het een screw-up? Ik denk het niet. Het was de zogeheten spiegel die mij voorgehouden werd en mij liet zien dat ik me blind had gestaard op het onderwerp.

Impact in de praktijk

Als afstudeerproject ging ik impact meten bij Van Hulley. Een naaiatelier waar vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt boxershorts maken van gebruikte overhemden. Naast de activiteit in het naaiatelier volgen de vrouwen Nederlandse les.

De ‘Van Hulley-vrouw’ is een vrouw die vaak een aantal jaren geleden naar Nederland is gekomen, geweldig voor haar kinderen zorgt, haar huis spic en span heeft, veel thuis is en weinig contact met anderen heeft. Een jaar lang bij Van Hulley werken geeft haar niet alleen werkritme en structuur; ze leert samenwerken, voor zichzelf opkomen en het stimuleert bovendien de beheersing van de Nederlandse taal en stimuleert actief burgerschap.

De vrouw op de afbeelding is niet werkzaam bij Van Hulley
(Foto: Unsplash)

Van abstract naar concreet

Die ontwikkeling moest ik zien te vangen in een meetinstrument. Ik begon niet met impact meten: ik begon met een zoektocht naar de heilige graal, één meetinstrument dat alle maatschappelijke impact onderbouwd in kaart brengt. In deze periode was impact meten hip and happening, en dus moest en zou ik iets ontdekken dat nog nooit eerder was gedaan.

De impact van invloed

In de loop van mijn afstudeerperiode kreeg ik in de gaten dat ik mijn diploma niet zou halen zolang ik zou blijven zoeken naar die heilige graal. Ik stopte met zoeken. Er ging een wereld voor me open. Al die tijd lag het antwoord al voor me, maar ik had het niet gezien.

Impact meten gaat in werkelijkheid om het in kaart brengen van de oorzaak-gevolg-relatie: ‘Wat is de invloed van de actie A op persoon B?’ Oftewel: welke werknemersvaardigheden moet Van Hulley de vrouwen aanleren om ‘die voorbeeldige medewerker’ te zijn? En hoe meet ik of de Van Hulley-vrouwen deze werknemersvaardigheden hebben ontwikkeld? Dat doen alle werkgevers toch? Iets met een beoordelingssysteem?

Ik ging op onderzoek uit en formuleerde het volgende antwoord: De ‘voorbeeldige medewerker’ is iemand die afspraken nakomt, vragen durft te stellen, er representatief uitziet en contact maakt met collega’s of klanten. Ik ontwikkelde speciaal voor Van Hulley-vrouwen een beoordelingssysteem.

Ook wilde ik de groei van hun netwerk en taalontwikkeling in kaart brengen. Hiervoor bleken diverse netwerkcirkels en de schoolniveaus van taal geschikt.

Daarnaast had elke vrouw haar persoonlijke ontwikkeling. De één leerde fietsen, zodat ze zelfstandig naar het naaiatelier kon komen. De ander ontwikkelde haar Nederlands zó dat ze mee kon naar de tienminutengesprekken op de school van haar kinderen, weer een ander ontdekte een passie voor naaien en ontwikkelde hiermee een nieuwe hobby. Ook dit type impact mocht niet onopgemerkt blijven. Een beschrijving op maat bij elke meting leek de sleutel.

De vrouw op de afbeelding is niet werkzaam bij Van Hulley
(Foto: Unsplash)

Moraal: geen heilige graal!

Ik had geen heilige graal nodig. Wat ik nodig had was een nieuw perspectief. Een ‘impactbril’ om opnieuw te kijken naar de middelen die er al waren en deze passend te maken voor de specifieke situatie van Van Hulley. Dit is wat de deelnemers aan mijn workshop mij hebben laten inzien. Dit is ook wat ik heb meegenomen bij de ontwikkeling van de workshop over impact meten.

Net als ik waren de deelnemers gestart met de zoektocht naar de heilige graal. Aan mij de taak om die zoektocht te stoppen en hen die impactbril op te zetten. Zodat ook zij kunnen zien wat er allemaal al is.

(Foto: Unsplash)

Het gaat niet om dat nieuwe meetinstrument, maar om een nieuw perspectief op waarde van ons werk.

3x is scheepsrecht

Laat ik niet vergeten te zeggen dat mijn meetinstrumenten bij Van Hulley niet in één keer werkten. Bij de netwerkcirkels bijvoorbeeld, bleek de definitie van ‘vriend’ of ‘kennis’ in elke cultuur anders te zijn. Hierdoor waren de cijfers over groei in netwerk zeer uiteenlopend. Maar een troost is dat het niet in één poging hoeft te lukken. Evalueer, probeer iets nieuws en wees er transparant over. Dan is je kans van slagen het grootst.

Wil je ook bezig met het meten van jouw impact? Of heb je vragen over de manier zoals je bezig bent met het meten van jouw impact? Aarzel niet om contact op te nemen!

Floor Kuipers – Adviseur bij Bries, buro voor maatschappelijke impact

Deel dit bericht