MENU

Colofon

Droom ervan dat iedere onderneming een maatschappelijke bijdrage levert en noem het idealistisch. Maak er een uitdaging van en het wordt realistisch.

Waarom deze challenge?

De Sociale Groningse Ondernemers Challenge is een initiatief dat voortvloeit uit de wens van de Gemeente Groningen om haar inwoners, en haar ondernemers in het bijzonder, meer te betrekken in het sociale domein. Buro Bries is hiertoe gevraagd mee te denken om het reeds bestaande Innovatie Atelier nieuwe invulling te geven. In 2018 vond voor de tweede keer de Groningse Ondernemers Challenge plaats; een challenge voor ondernemers om sociale initiatieven te ontplooien, innovatieve idee├źn uit te voeren en lopende initiatieven uit te breiden. Komend jaar gaan we voor de derde keer van start. Nu in samenwerking met Niquell en Social Impact Factory Utrecht. Dit om de deelnemers aan de challenge nog beter te kunnen ondersteunen. Zo kunnen deelnemers het komende jaar gebruik maken van extra workshops en coaching vanuit MKB ondernemers.

Wat is het doel van deze challenge?

Het doel van de challenge is vooral om een beweging op gang te brengen. Dit betekende dat er niet op de korte, maar juist op de lange termijn initiatieven werden ondersteund en er zo een sneeuwbaleffect ontstond. Dit is gelukt. Ook bij de derde editie is het doel de olievlek verder te verspreiden. Hier willen we uiteraard ook bewijs van: de impact die deelnemers hebben gemaakt, willen we meetbaar maken. Hierover is een publicatie verschenen, wil je deze graag lezen? Stuur ons een berichtje.

Bewustwording in maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wederzijdse afhankelijkheid hierin tussen bedrijven, overheid en particulieren moeten een algemeen goed worden, om de stad ook op sociaal gebied te laten floreren.

Opdrachtgever

Bedenker en uitvoerder

Aan deze website werken mee: