MENU

Ondernemers in actie in het sociaal domein

Hoe kun je samen met inwoners, organisaties en ondernemers vorm geven aan de noodzakelijke veranderingen in zorg en welzijn binnen de gemeente? In Groningen draait dit jaar voor de derde keer de Sociale Ondernemers Challenge. Een succesvol programma waarmee de gemeente ondernemers uitdaagt en ondersteunt bij het starten van een sociaal initiatief. In dit artikel lees je hoe ze dat aanpakken, waarom het zo goed werkt en wat het oplevert.

De gouden combi van sociaal en ondernemend

Soms lijkt de wereld van het sociaal domein en de wereld van economische zaken mijlenver uiteen te liggen. Toch slagen ze er bij de Sociale Groningse Ondernemers Challenge in om deze te aan elkaar te verbinden en ondernemers uit te dagen om een sociaal initiatief te starten. De aanleiding voor deze Challenge was de wens van de gemeente om innovatie in het sociaal domein te stimuleren, en daarbij ondernemers te betrekken. De gemeente wilde ondernemende burgers uitdagen en ondersteunen bij het opstarten van een sociaal initiatief. Dit jaar draait het programma voor de derde keer en wordt een twintigtal sociaal ondernemers in de dop ondersteund in hun ontwikkeling.

Fase 1 – Kom maar op met je sociale en ondernemende idee!

De challenge begint laagdrempelig en alle ondernemende inwoners met een sociaal en ondernemend idee werden opgeroepen om zich aan te melden. Via verdiepingssessies worden thema’s als armoede, eenzaamheid en positieve gezondheid toegelicht, zodat de ondernemers hun idee kunnen aanscherpen. Ieder jaar blijken er weer verbazingwekkend veel ideeën te leven in de stad. Dit jaar werd in 84 intakegesprekken het kaf van het koren gescheiden, waarna 38 ondernemers uiteindelijk een plan indienden.

Fase 2 – Beoordeling van de plannen

De plannen worden geselecteerd op basis van een zo objectief mogelijke beoordelingsmatrix. De beoordelingscriteria zijn vooraf bij de ondernemers bekend, en zijn: Impact, Draagvlak, Ondernemend, Schaalbaar, Nieuw. Van de 38 plannen kwam dit jaar twintig in aanmerking voor een microkrediet en deelname aan het programma. Onder de collega’s levert dit ieder jaar weer interessante en leerzame gesprekken op.

Fase 3 – Ondersteunen van de plannen

De twintig geselecteerde deelnemers worden in een programma van ongeveer vijf maanden ondersteund in het ontwikkelen van hun initiatief. De ondersteuning bestaat onder andere uit micro-financiering, marketing, advies, trainingen en coaching. De micro-financiering is gemiddeld 3.000 euro per initiatief. De trainingen gaan over verdienmodellen, marketing, financiering en andere ondernemende onderwerpen. We merken dat deze trainingen helpen om de initiatieven naar een hoger niveau te tillen. De initiatiefnemers voelen in deze tijd dat zij serieus genomen worden door de gemeente, en dat hun initiatief gewaardeerd wordt. Ook de publieksstemming, waar iedere inwoner kan stemmen op zijn favoriete deelnemer is elk jaar een belangrijke stimulans. Als afsluiting van het programma wordt er een netwerkevenement georganiseerd waar een publieks- en juryprijs wordt uitgeloofd.

Fase 4 – Impact Meten

De challenge wordt met gemeenschapsgeld gefinancierd, daarom willen we de impact van het programma graag weten. Gedurende het programma wordt al een aantal keer opgehaald wat er beter kan, en aan het eind doen we een impactmeting. De impactmeting is belangrijk om te waarborgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met publiek geld, en om het programma jaarlijks te verbeteren. Zo kiezen we dit jaar ervoor om het reguliere bedrijfsleven nog beter te betrekken en hen te inspireren. Dit doen we onder andere door iedere deelnemer te koppelen aan een ervaren ondernemerscoach. De eerste geluiden daarover zijn positief!

Meer weten?

In Groningen werkt dit programma al drie jaar om maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap te stimuleren. Wil jij onderzoeken of dit ook in jouw gemeente kan werken? Op de website socialeondernemerschallenge.nl kan je meer lezen over het programma en welke initiatieven er mee deden.

Dit artikel is geschreven door Freerk Jan Bruins van Buro Bries en verscheen eerder bij Platform31

Deel dit bericht